Historie Oud Terneuzen

Oud Terneuzen, een stukje voor velen "onbekend" Terneuzen. Gelegen tussen de Herengracht, Kersstraat en de Noordstraat vormen de smalle steegjes en de oude panden aan het Tuinpad, de Vissteeg en de Kandeelstraat, een uniek stukje Terneuzen.

Een buurtje om elke keer opnieuw te ontdekken tijdens een dagje winkelen in het centrum of tijdens een rondleiding. Voor velen vormt het een rustpunt tussen de bedrijvigheid in de havenstad Terneuzen.

De omgeving is gelegen rondom en bovenop de oude vestingwerken van Ter Nose welke in 1598 werden versterkt door de graaf van Hohenlo in opdracht van de Prins van Oranje. 

De vroegste bebouwing was in de Kandeelstraat, wellicht al voordat Terneuzen stadrechten had stonden daar al huizen. De eerste panden aan het Tuinpad werden er omstreeks 1800 gebouwd op de toen verouderde vestingwerken. Veelal waren dit houten keeten, die in de loop der tijd werden verbouwd tot stenen woonhuizen.

Tuinpad 24 is gelegen op het hoogste punt binnen de stad Terneuzen, met uitzondering van de bouwwerken op de dijk aan de Westerschelde. Op de tekening hierboven staat het ontwerp uit 1823 van het kanaal. Op deze tekening staat ook de oude Vesting. In het rechterdeel van de oude vesting, ligt het Tuinpad.

Tijdens de Belgische opstand in 1830 kwam een kleine groep Belgische opstandelingen naar Terneuzen om onrust te veroorzaken en een mogelijke opstand van de lokale bevolking tegen de Nederlanders te forceren. De lokale bevolking voelde hier echter weinig voor en afgezien van enkele schermutselingen waarbij enkele garnizoenssoldaten hun geweren afhandig werden gemaakt, een belastingbeambte werd ontdaan van zijn geld en her en der waren er wat plunderingen, verder bleef het relatief rustig.

Na het uitroepen van de onafhankelijkheid van door de Belgen. En de val van Brussel en Antwerpen werd in 1830 besloten om van Terneuzen een moderne vestingstad te maken. Met Bastions, ravelijnen, een arsenaal en garnizoensgebouwen. Neuzen lag hiervoor op een zeer strategische locatie voor de controle van de Schelde (samen met fort Ellewoutsdijk, 1839) en voor het blokkeren van het kanaal Terneuzen-Gent. 

Doordat er een nieuwe vesting werd aangelegd, kwam de oude vesting vrij voor verdere stadsuitbreidingen. De eerste uitbreidingen van de stad waren nog binnen en op de oude vestingwallen. Later kwam het besluit om uit te breiden buiten de oude vesting. Een goed voorbeeld hiervan waren de uitbreidingen in de Vlooswijkpolder.

Hiervoor werd de westelijke oude vestinggracht ter hoogte van de Nieuwediepstraat gedempt. Door de ongelukkige locatie van dit stuk terrein kwam het bij zware regenval regelmatig voor dat de huizen daar onder water kwamen te staan. 

Het Tuinpad ontleend zijn naam aan de volkstuinen die hier waren gelegen ten tijde van de oude vesting. Vanaf 1830 maakten deze volkstuinen plaats voor arbeiderswoningen aan de Vissteeg en aan het Tuinpad. 

Aan het Molenzicht stond één van de drie molens die Terneuzen rijk was. Het was een stellingmolen met zogenaamde gallerij. De molen werd in de jaren dertig van de 20ste eeuw gesloopt om plaats te maken voor gebouwen waar meel machinaal werd verwerkt.

Historie van de panden

Tot de jaren zestig, werden de meeste huizen bewoond. Sommige woningen waaronder Tuinpad 22 werden bewoond door een gezin van 10. Daarnaast woonde er in de Vissteeg een gepensioneerde visser en nog twee andere gezinnen. 

Toilet noch badkamer had men niet. In de achtertuin bevond zich dikwijls een beerput. Dit was een put met daarbovenop een plank met een rond gat erin, het geheel stond in een klein houten huisje.

Door middel van het menu aan de linkerkant kan u navigeren door de historie van de verschillende straten en de verschillende panden.  

Heeft u informatie over de historie van 

Oud Terneuzen?

Wij zijn altijd op zoek naar meer informatie, foto's, verhalen over/van de bewoners van destijds. Heeft u informatie of heeft u vragen neem dan gerust contact met ons op via het contact formulier aan de linkerzijde staat er een link naar dit formulier.